Ruimte en Wonen

Midden-Holland is een bijzonder gebied: veel ruimte, groen, prachtige natuurgebieden, maar ook de historische stad Gouda, volop stedelijke ontwikkeling en een goede bereikbaarheid.

Onze woningmarkt staat enorm onder druk, door nieuwe inwoners die groen en betaalbaar willen wonen, maar ook onze eigen inwoners die er willen blijven. Om sterke sociale gemeenschappen sterk te houden, is een stevige, evenwichtige groei voor de gehele regio nodig.

Die groei zorgt ervoor dat we tot oplossingen kunnen komen voor een aantal opdrachten die we met elkaar willen aanpakken. De aanpak van bodemdaling, in stedelijk en landelijk gebied, het vergroten van biodiversiteit, de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze kernen, het recreatieve uitloopgebied voor de randstad, en wonen en werken in de regio in evenwicht. 

Woningbouw zien we niet slechts als doel, maar we pakken dit innovatief aan – klimaatadaptief en rekening houdend met de bodem. De woningen bouwen we voor onze eigen regio, maar voorzien we in de woningbouwbehoefte van de Randstad. Tegelijkertijd is het de basis voor een weer bruikbaar en aantrekkelijk landschap en een zeer goede bereikbaarheid en optimale verbindingen van en met openbaar vervoer.

In de Agenda Verstedelijking en Mobiliteit beschrijven we onze opgaven, koers en speerpunten.

Regionale Agenda Wonen

Midden-Holland is een aantrekkelijke woonregio. Een centrale ligging in het (internationale) handelsnetwerk en bedrijvigheid maakt de regio een aantrekkelijke plek om te wonen, mede omdat regio’s Utrecht, Holland Rijnland en de metropoolregio’s Rotterdam en Haaglanden nabij zijn. De centrale ligging wordt kracht bijgezet doordat de regio goed bereikbaar is met zowel openbaar vervoer als auto, bijvoorbeeld dankzij het Hoogwaardig Openbaar Vervoersnetwerk (HOV) in combinatie met de A12 en de A20. Het unieke landschap en het erfgoed in de regio maakt Midden-Holland tot een fijne plek om te wonen. Ook door een variatie in woonmilieus zoals stedelijke of dorps/landelijk wonen. Mensen hebben wat te kiezen. Dan gaat het om bereikbaarheid, ligging, nabijheid van steden, cultuur, landschap en sociale binding.

De samenwerkende gemeenten ambiëren een actuele, kwalitatieve en toekomstbestendige woonagenda voor een goed functionerende woningmarkt op lokaal en regionaal niveau. Die ambities zijn verwoord in de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland, die hier is te bekijken.

Elk woongebied in de regio kent een eigen karakter. Het varieert van een meer stedelijk profiel (Gouda); een luxe woonmilieu (Reeuwijk-Brug); middelgrote kernen met een overwegend laagbouwkarakter (Bodegraven, Waddinxveen en Nieuwerkerk aan den IJssel); landelijk en dorps (Krimpenerwaard en de landelijke delen van Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas) en dorpse kernen tussen verstedelijkte gebieden (Moerkapelle en Zevenhuizen).

Duurzame opvang asielzoekers

De landelijke opgave op het gebied van asielopvang is groot. De achttien colleges van B&W van gemeenten in de regio’s Holland Rijnland en Midden-Holland maken afspraken hoe ze omgaan met het creëren van extra plekken voor de opvang van asielzoekers en Oekraïners voor een periode van minimaal vijf jaar.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen