Ruimtelijk economische visies

Regio Midden-Holland werkt aan versterking van de economische spankracht en verbetering van vestigings- en werkklimaat. Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel zijn daarbij belangrijke economische motoren. Het belang en de koers daarvan zijn beschreven in een drietal ruimtelijke-economische visies: de Kantorenstrategie Midden-Holland 2019 – 2024, de regionale bedrijventerreinenstrategie en de regionale structuurvisie detailhandel Midden-Holland (in ontwikkeling).

Kantoren

Kantoren en kantoorlocaties zijn belangrijke vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid en bieden ruimte voor ondernemers om te groeien. Kantoren in Midden-Holland vertegenwoordigen dus niet enkel economische, maar ook sociale waarde. Kantoren zijn belangrijk voor de economie van Midden-Holland en gemeenten. Zo voegen de kantoren circa €2 miljard1 per jaar toe aan de regionale economie. Ongeveer 25% van de arbeidsplaatsen in Midden-Holland is gevestigd in een kantoor. Meer dan 20.000 mensen verdienen hun boterham in kantoorruimtes. Daarbij hangen nog eens 8.000 arbeidsplaatsen samen met de activiteiten in de kantoren.

Bedrijventerreinen

Ook sterke bedrijventerreinen dragen bij aan een goed woon-, werk- en leefklimaat.  Het gaat daarbij om werkgelegenheid, spin-off, innovatie en profilering, maar ook om duurzaamheidskansen en potentie voor de circulaire economie. Op de bedrijventerreinen in Midden-Holland werken meer dan 29.000 mensen (ruim 35% van de werkgelegenheid in de regio).  De activiteiten op de bedrijventerreinen houden direct verband met ruim 10.000 arbeidsplaatsen elders. De economische waarde van bedrijventerreinen blijkt uit het aandeel in het regionaal product. Jaarlijks wordt er meer dan 2,3 miljard euro omgezet.

De regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland bevat de koers voor de komende jaren. Naast een tekort aan bedrijventerreinen vanuit de vervangingsvraag geeft de strategie een aantal aanbevelingen voor een lange termijn-strategie op bedrijventerreinen. Ook bevat het rapport een doorkijk naar de verstedelijkingsopgave in Zuid-Holland, een programmering van nieuwe plannen per gemeente en speelregels en uitgangspunten om de komende jaren ruimte te houden voor goede plannen.

Detailhandel

In de regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland werken de gemeenten in Midden-Holland hun detailhandelsbeleid uit. Doel hiervan is om samen met ondernemers te blijven werken aan vitale steden en dorpen waar detailhandel een actieve, eigentijdse en energieke rol vervult.

Overlay sluiten

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.