Aanpassingen aan klimaatveranderingen

Aanpassingen aan klimaatveranderingen betreffen deels diverse noodzakelijke maatregelen op lokaal niveau. Waar meerwaarde in regionale aanpak aanwezig is worden projecten opgezet, in samenhang met de andere relevante tafels van Midden-Holland en het Platform Slappe Bodem. Hierbij kan gedacht worden aan op veenoxidatie- en waterpeilgerichte maatregelen. Deze aanpak heeft een directe relatie met de doelstellingen voor de beperking van temperatuurverhoging (duurzaamheidsopgave 1).

Vanuit de tafel duurzaamheid wordt hierbij vooral ingezet op ondersteuning en samenwerking met de andere tafels van Midden-Holland, waar dit onderwerp meer concreet is belegd. Daarnaast ziet de tafel Duurzaamheid het als haar taak de koppeling met specifiek andere duurzaamheidsaspecten te waarborgen.

 

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen