Verkeersveiligheid

Op verkeersveiligheidsgebied wordt in Midden-Holland samengewerkt in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland (RPV). Hiertoe is door de bestuurders een aparte samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de RPV Midden-Holland nemen de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer deel, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Regio Midden-Holland en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Zij stellen zich ten doel via een praktische en uitvoeringsgerichte samenwerking gezamenlijk de verkeersonveiligheid te bestrijden.

Actieprogramma en Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Rijk en partners hebben afgesproken blijvend in te zetten op investeringen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Vanuit het budget Investeringsimpuls verkeersveiligheid was eerder vanuit het Rijk landelijk € 500 miljoen beschikbaar gesteld tot en met 2030. Dit bedrag wordt in jaarlijkse tranches beschikbaar gesteld. Diverse gemeenten uit onze regio hebben subsidie aanvragen hiervoor ingediend. Door de regiogemeenten en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard wordt op dit moment gewerkt aan een doorvertaling van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Rijk en het Provinciaal Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2020-2030 van Zuid-Holland naar een regionaal  integraal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2022-2024. Daarin vindt op een vernieuwende wijze integratie plaats tussen gedrag, infra en handhaving. Risicosturing vormt daarbij nieuw instrumentarium. Met dit plan werkt de regio aan het provinciaal thema “Maak van de nul een punt” en zal de regio goed voorbereid zijn op verdere subsidieaanvragen in de komende jaren. De gemeenten en het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard hebben in afstemming met elkaar onder andere een vormtoets uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van hun wegennet. De inhoud daarvan zal input zijn voor het integrale uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid.

Educatie – en gedragsprojecten

De regio voert in samenwerking met de gemeenten en andere verkeersveiligheidspartners in 2021 educatie – en gedragsprojecten uit  in het kader van het regionaal actieprogramma verkeersveiligheid 2020-2021. De wegbeheerders voeren ter verhoging van de verkeersveiligheid aanpassingen en reconstructies van hun wegen uit.

De belangrijke keuzes en hoofdlijnen van de activiteiten in de periode 2020 – 2021 zijn:

  • het project Jongleren voor 0 – 4 jarigen
  • voor 4 – 12 jarigen: streven naar 63 scholen die actief deelnemen aan School op Seef. Daarbij wordt ondersteuning geboden door de Verkeersleerkracht per school op maat. Ook promoten/stimuleren van verkeersveiligheidslabels voor scholen is een van de activiteiten.
  • 12 – 16 jarigen: streven naar 9-12 scholen die actief bezig zijn met TotallyTraffic 
  • Jonge bestuurders (16-24-jarigen): praktijkdagen jonge autorijders
  • het opbouwen van een netwerk van bedrijven als regionale ambassadeurs verkeersveiligheid en het verzorgen van aanvullende voorlichting en informatie voor werk gerelateerd verkeer in de regio over verkeersregels en verkeersveilig gedrag.
  • 60+: jaarlijkse rijvaardigheidsdagen voor senioren in samenwerking met de lokale afdelingen Veilig Verkeer Nederland en jaarlijkse rijvaardigheidsdagen voor scootmobielgebruikers
  • Campagnes als Onze scholen zijn weer begonnen, de regionale campagne fietsverlichting en de BOB-sportcampagne.
Maak een punt van nul

In het actieprogramma wordt verwoord welke acties de regio onderneemt om invulling te geven aan de visie die in provincie Zuid-Holland beschreven is: “Maak van de nul een punt”. De aanpak 'Maak een punt van nul' spreekt alle weggebruikers aan om verkeersveilig gedrag tot norm te maken. Want elk slachtoffer is er één te veel.

Ook het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland bevat onder andere beleidsvoornemens en concrete uitvoeringsprojecten die bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid. Dit zijn enerzijds projecten die direct bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid zoals het project “Gedragsbeïnvloeding door verkeerseducatie voor fietsers en bestuurders van landbouwvoertuigen” en “Stimuleren uitvoering actieplan veiligheid fietsers”. Maar er zijn ook projecten die op indirecte wijze bijdragen aan een verbetering van de verkeersveiligheid: “afmaken kwaliteitsnetwerk fiets”, “Afweging, landbouwverkeer op hoofdrijbaan of parallelweg op N-wegen uit Onderzoek Landbouwverkeer oplossen” en “Oplossen knelpunten smalle wegen buiten bebouwde kom (veiligheid fietsers en bermschade)”.

Ook een onderwerp als de verbreding van de A20 draagt in belangrijke mate bij aan de verkeersveiligheid.

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.