Verkeersveiligheid

Op verkeersveiligheidsgebied wordt in Midden-Holland samengewerkt in de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Midden-Holland (RPV MH). Hiertoe is door de bestuurders een aparte samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In de RPV Midden-Holland nemen de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer deel, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Regio Midden-Holland en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV ZH). Zij stellen zich ten doel via een praktische en uitvoeringsgerichte samenwerking gezamenlijk de verkeersonveiligheid te bestrijden.

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid werkt vanuit  het Actieplan Verkeersveiligheid Midden-Holland 2020-2021 actief via projecten aan de verbetering van de verkeersveiligheid.  

Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen