Verbreding A20

Verbreden A20 Nieuwerkerk aan den IJssel tot Gouwe aquaduct

De A20 is een belangrijke schakel in de ontsluiting van de regio Midden-Holland. Rijk en regio zijn van mening dat het traject A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – knooppunt Gouwe (A20-Oost) een belangrijke verbinding vormt in het verkeerssysteem in de regio Rotterdam. Verkeersanalyses tonen aan dat op dit deel van de A20 fors vertraging wordt geleden tijdens de spitsen. Bij de oprit vanaf de N219 vindt in de avondspits ook overbelasting van het kruispunt plaats.

In 2016 is een onderzoek gestart naar de problemen op de A20. De resultaten vormden de basis voor de door de minister op 13 feburari 2017 genomen startbeslissing voor de verkenning naar de verbreding van de A20.

De regio is de aangewezen partij om zich in te zetten voor de versnelde verbreding van de A20. Inzet blijft nodig als ondersteuning van de wens om de uiteindelijke verbreding van de A20 zo snel mogelijk te realiseren.
De Provincie Zuid-Holland, regio Midden Holland en gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, Rotterdam, Krimpenerwaard en Bodegraven-Reeuwijk (de Regio) willen de aanpak van de rijksweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met maximaal twee jaar versnellen door de kosten voor versnelling vanuit de regio te financieren. Dat betekent dat de verbreding eerder kan starten, omdat de rijksgelden voor de verbreding pas in 2023 beschikbaar komen. Zij verzoeken de Minister van Infrastructuur en Waterstaat nu de haalbaarheid van versnelling te onderzoeken en daar vervolgens vóór oktober 2018 een besluit over te nemen. 

Sneller is mogelijk door voorfinanciering
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft voor de aanpak van de A20 € 175 miljoen gereserveerd. Het bedrag komt echter pas in 2023 beschikbaar. Door de realisatiekosten voor te financieren, kan het project met maximaal twee jaar naar voren worden gehaald. De  provincie en betrokken gemeenten hebben toegezegd bij te dragen in de kosten van de versnelling. De toezeggingen gelden onder voorbehoud van goedkeuring door gemeenteraden en Provinciale Staten. 

Een besluit over versnelling van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda wordt vastgelegd in een te sluiten bestuursovereenkomst tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Regio in januari 2019.
Meer informatie over de aanpak A20 is te vinden op: www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl

Meedoen
Het ministerie van IenM heeft een participatiewebsite gemaakt, waar veel informatie te vinden is en gereageerd kan worden: meedoena20.nl/

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht op {0} leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: 
Cookie-instellingen