Overleg verkeer en vervoer

Doel van het bestuurlijk overleg verkeer en vervoer is elkaar te informeren over ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer en waar nodig te komen tot afstemming, coördinatie en samenwerking. Dit bestuurlijk overleg verkeer en vervoer van de regio heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen te behartigen. Bekeken wordt of onderwerpen lokaal of regionaal opgepakt kunnen worden. Beleids- en besluitvorming vindt vervolgens plaats op lokaal niveau, bij de gemeenten.

Deelnemers

 

Voorzitter I.C.J. (Inge) Nieuwenhuizen,
gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Inge Nieuwenhuizen

 
 

H. (Hilde) Niezen,
gemeente Gouda

Hilde Niezen

 

A. (Bert) Bening,
gemeente Krimpenerwaard

Bert Bening Foto Ernst Klip

 

vacant, gemeente Waddinxveen. Op 9 september is de wethouder afgetreden in Waddinxveen. 

     
 
 

J.W. (Jan Willem)  Schuurman,
gemeente Zuidplas

       Jan Willem Schuurman
 

C.J. (Kees) van Velzen,
gemeente Alphen aan den Rijn

 

 

A. (Arjan) Noorthoek,
gemeente Woerden

 

 

A. (Arne) Heijman en F. (Floor) Vermeulen,
provincie Zuid-Holland

 

 

P.F.J. (Paul) van den Eijnden,
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 

L. (Leonie) Zeestraten,
Rijkswaterstaat

 

 

M. (Mohamed) Kalai, 
Regio Midden-Holland (secretaris)

 

 Ambtelijk overleg
Het ambtelijk overleg van de Vervoerregio komt vier keer per jaar bijeen. Dit overleg adviseert de portefeuillehouders Verkeer en Vervoer over de agendapunten van het Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer. Daarnaast vindt een ambtelijke uitwisseling plaats van informatie en ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de afzonderlijke gemeenten. 

Deelnemers

  • P. (Peter) Koot en J. (Jan) van der Heide, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  • M. (Mette) Corsel, R. (Rob) Ogink en J. (Jeroen) Harmsen, gemeente Gouda
  • J. (Johan) Suijker, gemeente Krimpenerwaard  
  • J. (Jewan) van Oostrum, gemeente Waddinxveen
  • T. (Tino) Petradakis, A. (Annet) Oosterlaan en A. (Adriaan) Brinksma, gemeente Zuidplas
  • E.C.J. (Edwin) Kathmann, provincie Zuid-Holland
  • M. (Mahesh) Ghoerbien en M. (Martijn) Guichelaar, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard
  • M. (Mohamed) Kalai, Regio Midden-Holland (voorzitter)
Cookie-instellingen