Doorstroming Algeracorridor N210

N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren

Voor de regio Midden-Holland is een goede doorstroming van de Algeracorridor van belang voor onder andere de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Dit is namelijk de enige vaste verbinding tussen de westzijde van de Krimpenerwaard en de Rotterdamse regio. Daarom wil de regio meer energie zetten op een structurele oplossing voor dit knelpunt.

De overbelasting van de kruispunten is bij dit knelpunt ook evident aanwezig. De doorstroming tussen Krimpen aan den IJssel (en achterland) en Rotterdam is al jaren een punt van zorg. De Algerabrug
wordt nu al dagelijks gebruikt door 45.000 voertuigen. In 2020 wordt een verkeersintensiteit van 58.000 voertuigen per dag verwacht.

In 2011 is de MIRT Verkenning Rotterdam Vooruit afgerond waarin onder andere dit knelpunt aan de orde is gesteld. De verkenningsfase is afgesloten met de volgende inhoudelijke hoofdconclusie:
“Op de lange termijn ligt de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem op de nationale Brienenoordcorridor in het bieden van een alternatief voor het lokale en regionale verkeer. Dit kan door op termijn twee nieuwe oeververbindingen in de Oostflank te realiseren. De zoekgebieden voor deze verbindingen liggen tussen Feijenoord en Kralingen ten westen van de Van Brienenoordbrug, en tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard ten oosten ervan. De twee nieuwe oeververbindingen zorgen ook voor een robuuster onderliggend wegennet, het verkleinen van de barrièrewerking van de rivieren en het verminderen van de congestie in de Algeracorridor.”

Nader onderzoek is volgens de studie Rotterdam Vooruit nog nodig naar onder ander de capaciteitsvergroting van de Algeracorridor (Algerabrug inclusief verkeerspleinen en aansluiting A16). Naast de capaciteitsvergroting van het huidige tracé zijn ook alternatieve oplossingen in beeld. Mogelijkheden zijn het realiseren van nieuwe oeververbindingen in de vorm van een brug, tunnel of veerpont. Daarnaast zijn de afgelopen jaren in het kader van Beter Benutten diverse maatregelen uitgewerkt om de bestaande capaciteit optimaal te benutten zonder grootschalige maatregelen te treffen. In een nader onderzoek moet een breed pakket aan mogelijke oplossingen worden
meegenomen.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen