Doorstroming Algeracorridor N210

N210 Algeracorridor: ontsluiting Krimpenerwaard richting Rotterdamse regio verbeteren

Voor de regio Midden-Holland is een goede doorstroming van de Algeracorridor van belang voor onder andere de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard. Dit is namelijk de enige vaste verbinding tussen de westzijde van de Krimpenerwaard en de Rotterdamse regio. Daarom zet de regio meer energie op een structurele oplossing voor dit knelpunt.

In 2011 is de MIRT Verkenning Rotterdam Vooruit afgerond waarin onder andere dit knelpunt aan de orde is gesteld. Die verkenningsfase is afgesloten met de conclusie dat de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem op de nationale Brienenoordcorridor op termijn ligt in het bieden van een alternatief: oeververbindingen. De nieuwe oeververbindingen zorgen ook voor een robuuster onderliggend wegennet, het verkleinen van de barrièrewerking van de rivieren en het verminderen van de congestie in de Algeracorridor.

In 2019 zijn concrete stappen gezet met de ondertekening van de Startbeslissing voor de MIRT-verkenning voor de Oeververbinding in Rotterdam. De betrokken partijen hebben samen 90 miljoen euro uitgetrokken voor het project. 22 miljoen is voor korte termijnmaatregelen om de doorstroming te verbeteren, de overige 68 miljoen is voor lange termijnmaatregelen.

Voor het oplossen van de opgaven worden maatregelen onderzocht binnen de bandbreedte van de pakketten “wegoptimalisatie” (o.a. een opwaardering naar 4 rijstroken met een aparte fietsbrug) en “verandering van vervoerswijze” (o.a. verbeteren van de OV en fietsverbindingen). De verkenning leidt tot een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossingen en de manier waarop dit gefinancierd wordt voor het gehele pakket Oeververbinding Rotterdam: de voorkeursbeslissing. De bereikbaarheid van de Krimpenerwaard en daarmee de regio wordt daarmee verbeterd. Voor de lange termijn blijft de verbinding tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard nodig om de vitaliteit van het gebied en de stad-land relatie te versterken en om de Brienenoordbrug daadwerkelijk te ontlasten.

Korte-termijnmaatregelen zijn onderdeel van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE) en zijn in het derde kwartaal van 2020 van start gegaan. In 2023 moeten de werkzaamheden afgerond zijn. De maatregelen variëren van het verbeteren van fietsroutes en de verplaatsing van een P+R-terrein, tot onderzoek naar de openingstijden van de brug en het stimuleren van automobilisten om op een andere manier te reizen.

Meer informatie over de oeververbindingen is te vinden op oeververbindingen.nl.

In het kader van Beter Benutten zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen uitgewerkt om de bestaande capaciteit optimaal te benutten zonder grootschalige maatregelen te treffen. Een bijzonder onderdeel hiervan is de samenwerking met het bedrijfsleven, met werkgevers om bijvoorbeeld werknemers minder in de spits te laten reizen. Dat deden ze met fiscale maatregelen, e-bike-acties en mogelijkheden om flexibel te werken.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.