Aansluiting N11 op A12 (Bodegravenboog)

Aansluiting N11 op A12 (Bodegravenboog)

Naar de situatie van de aansluiting rond de N11 – A12 zijn al meerdere onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt in elk geval dat de situatie een knelpunt is: de aansluiting tussen de N11 en de A12 heeft regelmatig te weinig capaciteit gedurende piekmomenten. Dit heeft een weerslag op de N207. De N207 als geheel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn hoort daarmee bij het knelpunt, omdat het gebied sterk met elkaar samenhangt. Bij vertraging op de N207 zijn er ook gevolgen voor de N11 – A12 en vice versa.

Door de woningbouwopgave in met name de regio Utrecht zijn extra bereikbaarheidsmaatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de A12 en de toegangswegen niet vastlopen. Rijk en regio ontwikkelen korte termijn maatregelen. Hierover wordt in april 2021 een besluit genomen. Partijen streven naar een startbeslissing voor een MIRT-verkenning naar capaciteitsuitbreiding van de A12 in de richting van Gouda eind 2021. Voor het nemen van de startbeslissing is meer onderzoek nodig om een betrouwbare inschatting van de kosten te kunnen maken. Rijk en regio hebben een aantal varianten vastgesteld, waarvan de verbreding van de A12 inclusief Bodegravenboog de bestuurlijke voorkeursvariant is.

Om intensief samen te werken aan de oplossing van de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht hebben twaalf partijen in september 2018 hun handtekening gezet onder de Intentieverklaring A-12 Gouda-Oudenrijn. De intentieverklaring is getekend door gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Montfoort, Alphen aan den Rijn, Woerden, de regio Midden-Holland en regio Holland Rijnland, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en VNO-NCW-West en Transport en Logistiek Nederland.

 

Beter Bereikbaar Gouwe

Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie worden versterkt. Daarom is er het programma Beter Bereikbaar Gouwe. In dit programma werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, Regio Midden-Holland en de Provincie Zuid-Holland samen.

De verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied hangen nauw samen. Als er een file staat, kiezen automobilisten voor een andere route. En het gaat niet alleen over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. In 2018 zijn 26 mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Met de omgeving zijn in 2019 aanvullende ideeën voor maatregelen bedacht. Uit al deze maatregelen zijn eind 2020 vijf pakketten van maatregelen samengesteld. In vier van de vijf pakketten is de Bodegravenboog opgenomen als mogelijke maatregel.

De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend maatregelenpakket. Eind 2021 nemen de volksvertegenwoordigers van de overheden een besluit over het maatregelenpakket.

Meer informatie over Beter Bereikbaar Gouwe is te lezen op www.beterbereikbaargouwe.nl.

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.