Aansluiting N11 op A12 (Bodegravenboog)

Naar de situatie van de aansluiting rond de N11 – A12 zijn al meerdere onderzoeken gedaan. Hieruit blijkt in elk geval dat de situatie een knelpunt is: de aansluiting tussen de N11 en de A12 heeft regelmatig te weinig capaciteit gedurende piekmomenten. Dit heeft een weerslag op de N207. De N207 als geheel tussen Gouda en Alphen aan den Rijn hoort daarmee bij het knelpunt, omdat het gebied sterk met elkaar samenhangt. Bij vertraging op de N207 zijn er ook gevolgen voor de N11 – A12 en vice versa.

Op verschillende punten is hier ook een knelpunt gevonden bij de kruispunten. Hier treedt namelijk overbelasting van de kruispunten op volgens het verkeersmodel. De oplossing ligt mogelijk bij de aanleg van de Bodegravenbogen. De regio wil de realisatie hiervan op de agenda van de provincie Zuid-Holland en het Rijk krijgen. De provincie heeft overigens al aanpassingen gedaan aan de N459. Het monitoren van de effecten hiervan – waarmee nu begonnen is – geeft naar verwachting meer duidelijkheid over het nut en de noodzaak van de Bodegravenbogen.

Bodegravenboog mogelijk een stapje dichterbij door tekenen intentieverklaring
Twaalf partijen hebben op donderdag 20 september 2018 hun handtekening gezet onder de Intentieverklaring A-12 Gouda-Oudenrijn. De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Montfoort, Alphen aan den Rijn, Woerden, de regio Midden-Holland en regio Holland Rijnland, de provincies Utrecht en Zuid-Holland en VNO-NCW-West en Transport en Logistiek Nederland spreken hiermee af om intensief samen te werken aan de oplossing van de knelpunten op de A12 tussen Gouda en Utrecht. 
De intentieverklaring is een oproep aan de Minister van Verkeer en Infrastructuur om de A12 tussen Gouda en Utrecht op te nemen in de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (Mirt). De gedeputeerden Floor Vermeulen (provincie Zuid-Holland) en Dennis straat van (provincie Utrecht) gaan hierover binnenkort met de Minister in overleg. Tegelijkertijd start de gemeente Bodegraven-Reeuwijk samen met de Provincie Zuid-Holland en de werkgroep bereikbaarheid van de Raad voor Handel Industrie en Dienstverlening Bodegraven- Reeuwijk een studie naar de gewenste verbeteringen op knooppunt Bodegraven op de korte, middellange en lange termijn.

0 bestanden: 
Cookie-instellingen