Passend, divers en duurzaam woningaanbod

De gemeenten in Midden-Holland werken samen met diverse partijen aan een woningvoorraad die passend, divers en duurzaam is en Midden-Holland als ‘vitale regio’ versterkt. We werken samen met woningcorporaties, beleggers, particuliere verhuurders en bewoners aan een woonvisie. Doel is een diverse woningproductie die past bij de vraag in de markt, met aandacht voor een zorggerelateerd aanbod en bijzondere doelgroepen. De regionale woonvisie komt voort uit de Regionale Agenda Wonen.
De gemeenten zijn zich bewust van ontwikkelingen in hun omgeving, ze opereren daarom in het stedelijk netwerk Zuidelijke Randstad.

0 Files: 
Cookie settings