Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Er zijn signalen dat de aansluiting tussen de opleidingen in de regio en het bestaande bedrijfsleven niet optimaal is. Ontwikkeling van relatie onderwijs-arbeidsmarkt vanuit een economische invalshoek is onderbelicht gebleven. Dat willen we nu oppakken. Start met sectoren techniek en food.
De arbeidsmarkt functioneert regionaal en houdt niet op bij de regiogrenzen van Midden-Holland.

Projecten waaraan we werken:

  • Kom binnen bij bedrijven
  • Verkenning Food Academy
  • Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CiV) Smart Technology
Overlay sluiten

Download link

0 bestanden: