Inzetten van slimme Ruimtelijke Ontwikkeling

Ruimte om te ontwikkelen en transformeren
De toenemende leegstand van kantoren en detailhandel vraagt om mogelijkheden voor transformatie. Er is geen kwantitatieve ruimte om mogelijke transformaties te realiseren. Slim ruimtegebruik kan hierbij helpen. M.b.t. bedrijventerreinen wordt voorgesteld om kansrijke locaties vraaggericht te ontwikkelen, mede met het oog op werkgelegenheidseffecten en economische spin off voor de regio.

Projecten waaraan we werken:

  • Opheffen ‘administratief slot’ (strikte omgang met programmering en kwantitatieve overzichten m.b.t. detailhandel, bedrijventerreinen en wonen) waardoor transformaties belemmerd worden. Kwaliteit boven kwantiteit.
  • Regio aanbieden als pilot- en experimenteer regio voor slim ruimtegebruik, slappe bodem, innovatie en verduurzaming.
0 bestanden: