Innovatie en verduurzaming van de economie

Innovatie en duurzaamheid bieden kansen voor ontwikkeling en groei. Ondernemers willen van elkaar en over nieuwe technieken leren. Buck heeft onderzocht dat de regio sterk is in innovatie in het MKB, met name in typisch Groene Hart sectoren (food(technologie), maakindustrie, zuivel); dit willen we versteken. Ondernemers hebben op lokaal niveau initiatief genomen om duurzaamheidsplatforms te organiseren. Samenwerking tussen deze platforms kan leiden tot vergroten van de kansrijkheid van duurzaamheidsprojecten.

Projecten waaraan we werken:

  • Verkennen mogelijkheden om Innovatieplatform regionaal uit te breiden
  • Verkennen kansrijke regionale verduurzamingsprojecten
  • Verkennen mogelijkheid om aan te haken bij onderzoek warmterotonde Oost en vergelijkbare provinciale projecten
0 bestanden: