Overleg cultuur

Bestuurlijk platform cultuur

Vanuit samenwerkingsafspraken in Midden-Holland, richt Cultuur zich op stimulering culturele regionale samenwerking, met gebruikmaking van subsidies.  
Cultuur is hiermee een extra regionaal onderwerp dat naast de vijf programma's vanuit het regionale netwerk van gemeenten opgepakt wordt.

De regionaal werkende cultuurnetwerker heeft als doel om te werken met landelijke subsidiegelden die er zijn op het gebied van cultuur. Daarnaast is er een rol in de opbouw van samenhangende regionale aanpak en beleidsmatige afstemming, door gemeenten met elkaar van gedachten te laten wisselen over kunst en cultuur onderwerpen. Dit alles gericht op een zo hoog mogelijke regionale deelname van inwoners uit de regio Midden-Holland aan culturele activiteiten waarbij vraag en aanbod op elkaar aansluiten. Tot 2020 ligt het accent hierbij op cultuureducatie in het Primair Onderwijs. In 2020 gaat de aandacht naar de subsidieaanvraag voor de nieuwe subsidieperiode Cultuureducatie met Kwaliteit.

Deelnemers
 • O. (Odd) Wagner, gemeente Bodegraven-Reeuwijk (bestuurlijk trekker)
 • J. (Jan) Verbeek, gemeente Zuidplas
 • T. (Thierry) van Vugt, gemeente Gouda
 • vacant, gemeente Waddinxveen. Op 9 september is de wethouder afgetreden in Waddinxveen.
 • B. (Bert) Bening, gemeente Krimpenerwaard


Ambtelijk overleg cultuur

Het ambtelijk overleg cultuur bestaat uit een vertegenwoordiger per gemeente die zich bezig houdt met het beleidsterrein cultuur of onderwijs. Het overleg heeft als doel om de besteding van de landelijke subsidiegelden te bespreken. De ambtenaren cultuur of onderwijs uit de regio Midden-Holland denken mee om te komen tot een subsidieaanvraag. De betreffende ambtenaren dragen daarbij, waar nodig, zorg voor het gemeentelijke deel van de subsidie en benodigde documenten zoals intentie- of adhesieverklaringen.
De ambtenaren cultuur of onderwijs hebben een belangrijke rol in de informatievoorziening naar de culturele instellingen en de scholen in hun gemeenten. Regio Midden-Holland levert de benodigde input voor informatievoorziening en besluitvorming. Tijdens overlegmomenten werken de ambtenaren onder andere aan een gezamenlijke visie op cultuurparticipatie als regio. Het accent ligt hierbij momenteel op cultuureducatie in het Primair Onderwijs.
Bij dit alles zijn het de ambtenaren die de eigenheid van de betreffende gemeente bewaken en aangeven waar behoeften liggen.


Deelnemers
 • J. (Jip) Nolten, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 • E. (Eveline) Extra, gemeente Gouda
 • M. (Marjoleine) Wezemer, gemeente Krimpenerwaard
 • W.A.M. (Wilma) Romeijn, gemeente Waddinxveen
 • C. (Charlie) ter Reegen, gemeente Zuidplas
 • I. (Isabella) Dijkgraaf, Regio Midden-Holland
Cookie settings