Vrijetijd Water en Groen

Aan de bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en Groen nemen 18 gemeenten uit het Groene Hart deel, evenals een aantal recreatieondernemers en enkele maatschappelijke organisaties. De tafel heeft zich ontwikkeld naar een goed functionerende netwerksamenwerking die zich onder andere richt op merkversterking van het veelzijdige Groene Hart als recreatieve bestemming. De tafel wil er zijn voor alle gemeenten en partijen in het Groene Hart. Toekomstbeeld is het bereiken van deTop-10 van meest bekende en gewaardeerde toeristisch recreatieve bestemmingen in Nederland. Promotie van de mogelijkheden in dit gebied gebeurt via de website www.groenehart.nl

De tafel wil vooral het recreatieve bedrijfsleven betrekken. Uit een in opdracht uitgevoerd onderzoek blijkt dat hiervoor kansen liggen. Het ‘Investeringsprogramma Groene Hart, (op weg) naar een iconenaanpak’ bevat een 6-tal Groene Hart verhaallijnen waaraan een nu nog beperkt aantal projecten van recreatieondernemers verbonden zijn. Er wordt ingezet op de uitvoering daarvan, op het verder uitwerken van de verhaallijnen en op het aanhaken van nieuwe projecten.

 

Cookie-instellingen