Infra en Bodem

Bij de bestuurlijke tafel Infra en Bodem is gekozen om efficiëntie te bewerkstelligen door aan te sluiten op bestaande/ lopende trajecten.
De voorzitter van de bestuurlijke tafel Infra en Bodem van het convenant AGW is tevens vicevoorzitter is van het bestuurlijk overleg verkeer en vervoer Midden-Holland. Tevens is zij de voorzitter van het Platform Slappe Bodem.

Infra

Op Infra-gebied  zijn gemeenten Alphen aan den Rijn en Woerden aangehaakt op het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan Midden-Holland dat in Midden-Holland opgestart was. Dit plan wordt opgesteld in het kader van het Programma Verkeer en Vervoer van Regio Midden-Holland. Bij het opstellen van het Verkeer- en Vervoerplan worden zowel (omliggende) gemeenten als  andere overheden, maatschappelijke stakeholders en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bij elkaar gebracht.

Bodem

Op het gebied van Bodem richt de energie zich met name op gezamenlijke aanpak van bodemdaling. In 2019 is de Regio Deal bodemdaling Groene Hart getekend. Binnen deze Regio Deal werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. Alle kennis die wordt verzameld, kan ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.  Op de website van de Regio Deal kunt u meer lezen hierover.

Cookie-instellingen