Groene Hart werkt

Groene Hart Werkt! is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het Groene Hart met als doel het versterken van de economie in deze regio. Groene Hart Werkt! brengt verschillende belangen bij elkaar en verbindt. Dit gebeurt volgens het triple helix principe; het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeks-/kennisinstellingen en overheid verstevigen de samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en stimuleren samen kansrijke (regionale) projecten.

Gemeenten leveren ieder een vertegenwoordiging aan de Bestuurlijke Tafel via  hun wethouder Economische Zaken. Nieuwe projecten vinden een weg naar de Bestuurlijke Tafel via het ambtelijk programmateam.
Tot nu toe is binnen deze Tafel de energie vooral gericht op concrete projecten. De projecten richten zich met name op het versterken van de koppeling onderwijs-arbeidsmarkt en op innovatie/duurzaamheid.

Voorbeelden projecten

Een van de projecten is de Kom binnen bij bedrijven dag. Bedrijven in de betrokken gemeenten openen dan hun deuren voor mensen die een stageplek, leerwerkplek, vrijwilligerswerk of baan zoeken. De ‘Kom binnen bij bedrijven’ dag wordt georganiseerd door de gemeenten, Werk en Inkomen en het UWV. Vertegenwoordigers vanuit de ondernemers- en winkeliersverenigingen en het onderwijs zijn actief betrokken bij de organisatie van de open dag.

Andere voorbeelden van projecten zijn Groene Hart circulair en Topsurf. Groene Hart Circulair is het slimmer, lokaler en groener organiseren van ketens (van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van biobased en circulaire economie. De focus ligt op het koppelen van bedrijven en sectoren, groene innovatie en nieuwe economische kansen voor de regionale economie. Topsurf (een duurzaam product dat de bodem verbetert en bodemdaling tegen moet gaan) is daar een voorbeeld van. Overheid en bedrijfsleven hebben een intentieverklaring Green Deal Topsurf getekend, waarmee zij aangeven zich hard te maken voor het inrichten van een pilot Topsurf in het Groene Hart.

Cookie-instellingen